Zaměstnanci SOP: Ředitel Černý opětovně neříká vůbec pravdu,
v SOP to vře, žádné zklidnění situace nenastalo

 

 

Podle zaměstnanců Státní opery Černý poškozuje prohlášeními zájmy SOP a odrazuje sponzory; zaměstnanci odmítají prohlášení ředitele ND Ondřeje Černého na webu Státní opery Praha 23. 3. 2011.

 

Praha, 24. března 2011 – Pověřený ředitel SOP Ondřej Černý účelově a demagogicky zaměňuje splnění pracovní povinnosti za údajnou poklidnou atmosféru ve Státní opeře a „započetí dialogu v konstruktivní atmosféře“. Zástupci umělců se v uplynulém týdnu museli na vyzvání dostavit k jednání s p. Černým. Vyslechnutím informací podle nich však v žádném případě nebyl započat proklamovaný dialog „v konstruktivní atmosféře“, ani tím nebyla vyjasněna „některá nedorozumění“, jak tvrdí Černý na webových stránkách www.opera.cz.

Napjaté situaci ve Státní opeře Praha nepřispívá ani požadavek účasti zástupců orchestru na jednání „ohledně pravidel fungování obou orchestrů – Státní opery Praha a Národního divadla“ pořádané Ministerstvem kultury ČR.

„Takové zavádějící jednání, které pan Černý neustále předvádí, asi aby se zavděčil ministerstvu kultury, se nám velmi nelíbí a podnikneme vůči takovému chování rázné kroky,“ řekl Miroslav Svoboda, člen odborové organizace ZO Unie profesionálních zpěváků SOP. „Rozhodně budeme nadále pokračovat v protestech. Další plánovaný protest zveřejníme v nejbližších dnech,“ dodal Svoboda.

Prohlášení Černého odrazuje sponzory a realizační týmy
Veřejnosti opakovaně sdělovaná informace, že: „proces plánované reformy neohrozí již připravené hrací plány příští sezony“, je zavádějící. Konkrétním uvedením pouze „příští“ sezony, a nikoliv i „sezon následujících“, je jasně zpochybněna další existence Státní opery Praha, což odrazuje potenciální sponzory i případné kvalitní realizační týmy.

Odbory požadují okamžitý odchod ředitele Černého
Přítomnost pana Černého a jeho týmu ve Státní opeře Praha chápou odborové organizace nadále za vážné ohrožení její samostatnosti, tj. obou jejích složek, operního a baletního souboru. Odborové organizace požadují okamžitý odchod pan Černého a jeho týmu ze Státní opery Praha, který je z uvedeného důvodu naprosto nezbytný.